BESTYRELSENS BERETNING 2015

Det har været et begivenhedsrigt år siden sidste års vellykkede træf.

Da bestyrelsen mødtes efter træffet for at starte planlægningen af næste års træf havde vi som sædvanlig en liste med emneønsker fra i år og tidligere år – fremkommet på generalforsamlingen.

Vi blev enige om, at netop nu ville emnet “stresshåndtering” være et af de mest aktuelle.

Den lærer, vi havde ønsket i første omgang var dog alt for dyr.

Flere pegede derefter på Torben Thaulow. Hvilket alle synes var en fremragende ide. Torben var netop i gang med forskning i stress og var begejstret for at dele dette med os.

Vi blev i bestyrelsen hurtigt klar over, at Torben som underviser kunne give en konflikt i forhold til Niels Hoffmeyer, der ejer de lokaler foreningen lejer til det årlige træf/kursus. Torben var jo en af den gruppe lærere og censorer, der var gået fra instituttet bl.a. grundet samarbejdsvanskeligheder.

Vi diskuterede dette med hinanden og blev enige om at:

1:Bestyrelsen mente, at vores forening er uafhængig og skulle kunne engagere de lærere vi selv ønsker til vores træf.

2: Både Torben og vi så det også som en (tilfældig opstået) mulighed for at bløde fronterne mellem instituttet og de gamle lærere op.

At bruge Torben som underviser kunne virke som en ud af flere muligheder for en tilnærmelse mellem Niels og en af de “gamle lærere”.

Både bestyrelsen og Torben håbede, at dette kunne ske i al stilhed.

Da kurset blev slået op fik vi forbavsende hurtigt holdet fyldt halvt op allerede inden jul.

Kort efter meddelte Niels bestyrelsen, at han “ikke kunne acceptere tilstedeværelsen af Torben på Bjødstrup”.

På den ene side mente vi at være en uafhængig forening, på den anden side ønskede vi ikke yderligere konfrontationer (da det modsatte jo var meningen).

Vi mente også, at principperne i, om vi var uafhængige eller på nogen måder underlagt Niels, var så stort et spørgsmål, at bestyrelsen ikke alene kunne tage stilling til dette. Det skulle ske på en generalforsamling.

Vi besluttede derfor både for at redde træffet og foreningen og for at undgå konfrontationer her og nu i stedet at bruge Niels som underviser og derefter lade generalforsamlingen afgøre hvad vi skulle gøre i fremtiden.

Torben var helt indforstået med dette, men selvfølgelig ked af det.

Der skete herefter dette:

Adskillige medlemmer afmeldte deres deltagelse i træffet. De fleste begrundede det med, at de havde tilmeldt sig for at have Torben som lærer.

Nogen ville gerne deltage i generalforsamlingen, men syntes det var noget akavet, når de ikke deltog i selve kurset.

Niels ønskede at mødes med bestyrelsen inden vores bestyrelsesmøde. Af hans mails fornemmede vi, at han ønskede at vi skulle melde klart ud, om vi “holdt med ham eller med de gamle lærere”.

Vi, som bestyrelse, har forsøgt at holde os neutrale og gøre alt for, at foreningen kunne bestå. Faktisk er både Niels, Birte og flere af de gamle lærere, bl.a. Torben Thaulow æresmedlemmer af vores forening.

Hvordan kan foreningen på Niels forlangende forbyde et æresmedlem som f.eks. Torben at komme til en generalforsamling?

Vi var netop i gang med at aflyse træffet (ikke bare på grund af konflikten, men også på grund af manglende tilslutning), da Niels desværre døde.

Vi aflyste træffet og meddelte på hjemmesiden, at der ville komme en generalforsamling et andet sted.

Det er derfor, vi har valgt et neutralt og centralt placeret sted til generalforsamlingen. Vi skal sammen finde ud af hvordan vores forening skal fortsætte – eller om den skal nedlægges.

bestyrelsen har et forslag som gør, at foreningen kan bestå – mere uafhængigt end før. Bestyrelsen ønsker med dette forslag at virke som brobyggere mellem gamle elever fra Bjødstrup, elever, der er fortsat på andre institutter samt lærere fra begge institutter.

Vores IT-hjælper Harald Willemoes vil fortsat stå for hjemmesiden som før.

Kærlig hilsen Bestyrelsen

Skriv et svar