Indledning:

Ved den årlige generalforsamling søndag den 15. april 2012 aftalte den nyvalgte bestyrelse som består af 5 medlemmer, at holde det første bestyrelsesmøde hos den nyvalgte sekretær Dorthe Gafert.
Ved mødet dags dato deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Bruno Skov Jensen (kasserer), Mette Lotus (forkvinde) og Annie Nikolajsen. Ninna Appel Olesen måtte desværre melde afbud. Dorthe bød alle hjertelig velkommen til bestyrelsesmødet på Fyn.

Mødets dagsorden:

  1. Goddag-runde. Hvem er vi, og hvad er vi optaget af lige nu.
  2. Evaluering af årets træf.
  3. Hvordan ser økonomien ud lige nu?
  4. Status i forhold til næste års træf
  5. Mad til træffet, nu Marianne er gået på pension?
  6. Mailliste til bestyrelsen?
  7. Indbydelser og reklame til næste træf?
  8. Eventuelt

Mødets resultater i henhold til dagsordenen:

Ad 1. Goddag-runde. Hvem er vi, og hvad er vi optaget af lige nu?
”Goddag- runden” blev indført for at give både nye og gamle medlemmer mulighed for at lære hinanden at kende.
Da bestyrelsesmedlemmerne var kommet langsvejs fra og ikke ankom samtidigt, besluttede vi at ”goddag-runden” blev afholdt under middagen.

Ad 2. Evaluering af årets træf. Hvad var godt og hvad kan vi gøre bedre?
Vi var alle enige om at årets træf med underviser Jørgen Groth havde været en stor succes. Han var en dygtig, kompetent, kontaktfuld og ydmyg underviser.
Vi blev klogere både fagligt og personligt. Al undervisning foregik i plenum. Det var med til at sikre en høj kvalitet og en stor fællesskabsfølelse på træffet.

Ad 3. Hvordan ser økonomien ud lige nu?
Foreningen kører med et stramt budget. Dvs. at hvert træf helst skal kunne løbe rundt indenfor deltagergebyrets økonomiske ramme.
Sidste træf 2012 gav imidlertid et overskud på kr.  3.993,01. Der er p.t. en egenkapital på kr. 17.645,62.
Vi besluttede at på det kommende træf vil prisen være kr. 1800.
Beløbet bliver udspecificeret på indbydelsen så deltagerne kan se, hvad beløbet dækker over.
Beløbet bliver opdelt på følgende måde: Overnatning kr. 500, kost kr. 300, kurset kr. 900, diverse kr. 100.

Ad 4. Status på forhold til næste års træf.
Datoerne er aftalt med Niels Hoffmeyer og bliver rykket frem til fredag den 14. juni til søndag den 16. juni 2013.
Vi diskuterede følgende indkomne emner til træffet 2013: Metamedicin/meditation, mindfullness, sandplay, tidlig tilknytning, diagnoser/holding terapi ved børnepsykiater Bent Claesson, særlig sensitive, aktører, spædbørnsterapi. Valget faldt på Bent Claesson. Mette kontaktede straks Bent Claesson og har lavet følgende aftale:
Bent underviser lørdag og søndag i Holding terapi/relationsterapi – tilknytningsforstyrrelser.
Bent kommer sammen med Psykoterapeut Anne Heiselbjerg.
Prisen er kr. 15.000. ekskl. Togbillet, afhentning på banegården og kost/logi.
Bent har skrevet bogen Holding terapi, 2 udgave. Han udfærdiger oplæg til gennemgang.
Undervisningen vil bestå af workshops, så vi kommer til af arbejde med vores egne tidlige relationer, sådan som han arbejder med dem i familierne.
Det er vigtigt for os at en stor del af undervisningen foregår i plenum.

Ad 5. Mad til træffet, nu Marianne er gået på pension?
Bruno undersøger, hvem der skal gå i Mariannes fodspor samt priser på maden.

Ad 6. Mailliste til bestyrelsen?
Der har været nogle problemer med bestyrelsens mailadresser, og derfor er medlemmerne gået glip af informationer fra forkvinde Mette Lotus.
Mette har talt med Harald og problemet skulle være løst, så alle igen for de mails, som bliver sent på mailadressen: Bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk.

Ad 7. Indbydelser og reklame til næste træf?
Mette går i gang med at lave indbydelser. Hun kontakter Bent Claesson for at få ham til at sende sit oplæg hurtigst muligt.
Dette skal bruge vores hjemmeside, mails til medlemmer, indlægsseddel til eksisterende folder samt små plakater på Bjødstrup.

Ad 8. Eventuelt
Vi mødes igen fredag den 5. april kl. 15. hos forkvinden Mette Lotus.
Vi havde et hyggeligt og frugtbart møde og ser frem til næste års træf.

KH/Dorthe
sekretær

Skriv et svar