hovedpusle

BJØDSTRUPTRÆF 2014 v. BjødstrupGruppen

Alle med en 2-årig uddannelse fra Bjødstrup kan deltage.
Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning·

Introduktion og træning i neuroaffektiv terapi

hovedpusle

Neuroaffektiv psykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

grskar

mary  argjaboda

Underviser er Mary á Argjaboda, der er bl.a. socialrådgiver, certificeret psykoterapeut, SE-praktiker (chock og traume) og supervisor. Mary har egen praksis i Ålborg og på Færøerne med speciale i traumebehandling og børne-ungdomspsykiatri.

Vi vil få en introduktion til den neuroaffektiv viden, så vi får en fornemmelse af og indsigt i hvordan de forskellige dele af hjernen, følelser og nervesystem spiller sammen og i samspil med andre.
Vore relationer og måder at relatere på har betydning for vores mentalliseringsevne (at kunne rumme sig selv OG være empatisk i forhold til andre), kropssansninger og nervesystem. Med denne terapeutiske arbejdsmetode kan vi i dag arbejde med problematikker som ligger før sprogets udvikling. Dvs. i vores kropssansninger og nervesystem forløse ubearbejdede påvirkninger i fosterstadiet og de første 3 år i livet.

Vi får en beskrivelse af hjernens funktioner og påvirkninger med fokus på, hvordan vi som terapeuter kan omsætte det i praksis.
Med praktiske øvelser, demoterapier i plenum samt spørgsmål fra os selv – Det kan være om klienter, om almen, somatiske og psykiatriske problematikker eller vedr. børn / unge og familier.
Svarene vil give os en fornemmelse af hvordan vi kan styrke det – som vi nok gør meget af i forvejen – men med en anden bevidsthed.

Vi får undervisning i traumebehandling, både enkeltstående traumer, udviklingstraumer og tilknytningstraumer samt sekundær traumatisering.
Der også være fokus på børn/unge med trauma samt familiedynamikker.
Forståelse og behandling af PDST hører også under denne kategori. Traumer er mange ting, og bag ved begrebet stress ligger der et trauma. Stress er et højtaktiveret nervesystem, som har brug for at komme i balance.

Den teoretiske baggrund for kurset er Susan Harts udlægning af den neuroaffektive metode, Peter Levine´s Somatic Experiencing, Lars Sørensens bog ”Tilknytningstraumer” og ”Skam” Desuden Tor Wennerberg’s bog: ”Vi er vores relationer”.

Der vil også blive mulighed for at få et dybere kendskab til vores eget indre landskab, der kan give adgang til mange skjulte ressourcer samt forståelse for uforløste mønstre i personligheden. Al undervisning og træning foregår i plenum.

Sted: Bjødstrup gl. skole, Bjødstrupvej 18, Ris, 8600 Skanderborg.

Tid: 13-14-15. juni 2014. Fredag d. 13/6: Indkvartering fra kl. 17. Sandwich-buffet og vi mødes kl. 19. Lørdag 9-19. Søndag: Generalforsamling 9-10. Undervisning 10–13.

Pris: Hvis du var på træf i 2013 eller har betalt medlemskomtigent 100 kr. er prisen kun 1700 kr. Ellers 1800 kr., der dækker ophold og alle måltider, undervisning og diverse samt et års medlemsskab. Indsæt på foreningens konto: Reg nr. 5031 konto nr. 1336130.

Send også en mail eller ring op til kasserer Bruno Jensen med navn, adresse, om du er vegetar eller har specielle ønsker beskov@jensen.mail.dk Tlf. 5010 6444.

Du kan også registrere dig på hjemmesiden: www.gestaltanalyse.dk. Så vil du for fremtiden få tilsendt indbydelse til årets træf.

Skriv et svar