Generalforsamling 15. juni 2014

Generalforsamling søndag den 15. juni 2014 kl. 9-10

Generalforsamlingen 2014 blev afholdt på Bjødstrup Gl. Skole på årets BjødstrupTræf. Generalforsamlingen blev afholdt før dagens undervisning og næsten samtlige deltager på træffet deltog.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægternes § 10, stk. a-i:

 1. Valg af dirigent. Uffe Krogsdam blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning. Forkvinde Mette Lotus aflagde beretning: Der var i årets løb afholdt 1 bestyrelsesmøde (se referat heraf af 06.09.2013 på hjemmesiden). Den øvrige kommunikation er foregået via e-mails. Det havde været lidt uklart, hvem som skulle bestille maden til årets træf. Derfor må vi fremadrettet være mere omhyggelige med at vælge en tovholder på de forskellige opgaver og skrive dem ind i referatet. Indbydelse til årets træf blev udsendt den 14. oktober 2013. Dermed havde interesserede god tid til at tilmelde sig kurset.

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Kasseren Bruno Skov Jensen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. (Regnskabet for kalenderåret 2013 findes på hjemmesiden).

 4. Fastsættelse af kontingent. Foreningens økonomi er skrøbelig. Derfor er der oparbejdet en lille egenkapital. Det er antallet af deltagere og disses deltagergebyr, der afgør økonomien bag arrangementet. I praksis vil det sige, at økonomien kun kan løbe rundt, hvis der er min. 20 deltagere til hvert års træf. Ved dette træf var der 25 tilmeldte og dermed et lille overskud. Kontingentet blev derfor fastsat uændret til kr. 100,- pr år.

 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperiode 2 år.

 • Dorthe Gafert afgår og modtager genvalg.

 • Bruno Skov Jensen afgår og modtager genvalg

 • Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgte.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter. Valgperiode 1 år.

 • Morten B. Nielsen blev valgt til 1. suppleant

 • Jørgen Rump blev valgt til 2. suppleant.

 1. Valg af revisor og 1 suppleant for revisor. Valgperiode 1 år.

 • Jes Sandvej genvalgt som revisor

 • Kirsten Rejmers valgt som suppleant for revisor

Liste over den samlede bestyrelse i Bjødstrupgruppen er sendt med som bilag.

 

 1. Eventuelt. Næste års træf er den 12 – 14. juni 2015. Der var stor tilfredshed med træffet og hele den måde det blev afviklet på. Deltagerne havde følt sig godt tilpas, og der var en general tilfredshed både med bespisningen og med undervisningen.

 

 

Emner til kommende træf:

 • Stemmetræning
 • Sensetik (flere oplysninger på sensetik.dk)
 • Stresshåndtering, Maiken Matzau
 • Det spirituelle ved Bent Falk eller Eckhart Tolle
 • Yalom (direkte TV)
 • Hypnoterapi ved Birgit Silvana
 • Spiritualitet, den paradoxale forandrings teori ved Bent Falck (gestaltterapeut)
 • Kortstidsterapi ved Hanne Sørensen
 • Metamedicin
 • Mindfullnes
 • Aktører
 • Spædbørnsterapi ved Inger Poulsen. OBS 3 dage. Kr. 12.000 pr. dag
 • Ekstra sensitive mennesker ved Ilse Sand (gestaltterapeut og præst) eller Susanne Moberg.
 • Sandplay
 • Familieopstilling ved Liv Dhabi Thomsen
 • Del 2 ved Bent Claeson
 • Krise og traume ved Torben Thaulov (evt. depression og udbrændthed)
 • Mentalisering ved Janne Østergård
 • Kunstterapi
 • Kropssprog ved skuespiller Claus Damgård
 • Stemmeterapi ved Mette Frank
 • Imago terapi ved fx Kirsten Seidenfaden og Piet.
 • Seksualitet ved Neel Fasting (forfatter til bogen)

Bestyrelsen mødtes kort i pausen for at fastsætte datoen for det første bestyrelsesmøde, hvilket blev fredag den 29.8.2014 kl.16:00 hos Dorthe på Fyn. Mette medtager en forret til mødet, Dorthe står for en hovedret, Ninna bager en kage, Annie kommer med en overraskelse.

Vi besluttede, at næste års emne skulle være enten stresshåndtering eller stemmetræning. Ninna undersøger, inden mødet den 29.8, mulighederne for undervisning i stemmetræning, og Mette undersøger mulighederne for undervisning i stresshåndtering.

Tak for endnu et dejligt træf med skønne mennesker

 

Kærlig hilsen

Dorthe Gafert
sekretær

BjødstrupGruppens bestyrelse 2014-15

BjødstrupGruppens bestyrelse 2014-2015

Genvalgt 2013
Mette Lotus – Forkvinde
Munkhusevej 12, Nørager
8961 Allingåbro
Mobil: 21793526
E-mail: mettelotus@gmail.com

Genvalg 2014
Bruno Skov Jensen – kasserer
Hørve Kirkevej 21A
4534 Hørve
Mobil: 50106444
E-mail: beskov@jensen.mail.dk

Genvalgt 2013
Annie Nikolajsen
Østre Strandvej 40
9400 Nørre Sundby
Mobil: 29451622
E-mail: annie@terapeutisk-forandring.dk

Genvalgt 2014
Dorthe Gafert – sekretær
Lilleskovvej 22
5690 Tommerup
Mobil: 24238326
E-mail: gafertd@yahoo.com

Genvalgt 2013
Ninna Appel Olesen
Filsøvej 42
6840 Oksbøl
Mobil: 51274751
E-mail: nogfappel@yahoo.dk

Morten B. Nielsen – 1. suppleant
Farøvænget 40
8381 Tilst
Mobil: 29913081
E-mail: mobnaarhus@gmail.com

Jørgen Rump – 2. suppleant
Borgmesterløkke 10 1. sal th
6400 Sønderborg
Mobil: 24420802
E-mail: jrump@live.com

Jes Sandvej – revisor – Jessandvej@hotmail.com – tlf. 74552557

Kirsten Rejmers – revisorsuppleant – aktivterapi@gmail.com – tlf. 42298844

Ejer og bestyrer af foreningens hjemmeside:

Harald Villemoes – harald@villemoes.dk – tlf. 86381836

Foreningens hjemmeside: http://bjødstrupgruppen.dk

Bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk

 

Version 17.06.2014

Forfattet af sekretær Dorthe Gafert